Skolledare

Malmö Apps baseras på Googles modell av Google Apps for Education, betecknas ibland som GAFE. I Malmö har vi döpt detta till Malmö Apps som ibland också kallas MaApps.

 
I och med att Malmö Apps också har ett e-post program har Malmö Stad två olika e-post konton. Skillnaden mellan användningen av Outlook och Malmö Apps är väsentlig. Läs mer under Riktlinjer & Policy i menyn.

Bilden nedan beskriver på ett mycket bra sätt hur olika e-post konton skall användas av personal inom skolan i Malmö.

Bilden gjord av Charlotte Christoffersen CPI
Konto
Du som skolledare beställer ett plattformskonto till din personal. Per automatik skapas ett Malmö Apps konto. Lösenord är samma som till plattformen. E-post adressen är också samma sånär som att man har med "skola" i adressen.
Ex.     
 anna.andersson1@malmo.se
 anna.andersson1@skola.malmo.se

För personal är e-postadressen också användarnamn.