Fortbildningstillfällen på CPI

Vi erbjuder olika typer av fortbildning. Under hösten 2013 har det varit full fokus på att ge ambassadörerna stöd för övergången från Pednet. 

Ambassadörerna skall dessutom utbilda sin egen personal på skolan i Malmö Apps. Detta har gjort att kurserna om Sites, E-post, Kalender och Drive enbart varit mer av teknisk natur.

Till vintern och våren 2014 kommer vi erbjuda kurser riktade till dig som arbetar som pedagog och som vill lära dig hur man kan arbeta pedagogiskt i denna inspirerande plattform.