Att ha rollen som Malmö Apps Ambassadör

Det finns minst en MaApps-ambassadör på varje skola i Malmö stad. Det är skolans eget ansvar hur många ambassadörer man vill ha på sin skola. Idag räknar vi med att det finns närmare 120 stycken utspridda i Malmös fem stadsdelar. Från grundskolan till gymnasiet och vidare till Komvux.

MaApps-ambassadören har möjlighet att logga in som administratör för sin skola i Malmö Apps. 

Länkar till resurser för dig som MaApps-ambassadör finns i Google+. Du aktiverar ditt Goolge+ konto och lägger till en bild på dig själv. Klicka sedan på länken nedan och ansök för att komma med i gruppen.